O klube

Klub milovníkov luxusných výrobkov, našich verných zákazníkov a priateľov siete obchodov Watch de luxe. Združuje členov rôznych povolaní, záľub a viaceré generácie. Pridajte sa, jednoducho registráciou nákupom na stránkach wdl.sk, alebo v kamenných predajniach.

Prečo táto zmena?

Našim zámerom je poskytnúť zákazníkom viac informácií, viac služieb, viac priestoru, viac aktivity.

Svet hodiniek sa stáva luxusným svetom stále viac. Nie sme odkázaní na vlastnenie hodiniek. Primárne hodinky ako ukazovateľ času už dávno nepotrebujeme. V našej bežnej každodennej realite máme možnosť dozvedieť sa aktuálny čas z viacerých zdrojov (mobil, rádio, TV, počítač a množstvo ďalších technických zariadení). Napriek tomu ostáva tým najprirodzenejším miestom, kam sa dívame na čas, naše zápästie. Náš klub združuje práve takých ľudí, ktorí sú týmto pohľadom viac-či menej fascinovaní.

Klub

Hoci historicky boli džentlmenské kluby určené iba mužom, v 21. storočí týmto obmedzení nie sme. Spoločnou črtou však ostáva jedinečnosť a špecifickosť členov. Nie každý, kto si kúpi hodinky, sa členom klubu chce stať. Nie každý vníma hodinky v oveľa širších súvislostiach a má záujem o poznatky z hodinárskeho sveta, či chce spoznávať jednotlivé súvislosti a venuje tomu aj svoj čas. A nie každý sa chce kontaktovať a rozprávať s rovnako zameranými ľuďmi. A pre tých ostatných je tu práve náš klub.

Klubové charakteristiky

Každý klub má svoje znaky, ktorými sa líši od iného klubu. Ten náš je reprezentovaný logom Watch de Luxe a klubovou kartou, ale aj záujmom jej členov o rovnakú problematiku a miestom, kde sa členovia môžu stretávať. Okrem klasických predajní, kde ako členovia klubu prichádzate do styku s odborným personálom, ste mali v ostatnom čase možnosť vstúpiť aj do virtuálneho sveta prostredníctvom e-shopu. Stále častejšie pre vás pripravujeme rôzne zaujímavé reprezentatívne akcie, na ktorých sa môžete zväčša zúčastniť aj s partnerom/partnerkou, kde je spoločnosť limitovaná a uzavretá. Podieľame sa tak na vzostupe vašej reprezentatívnosti.

Miesto komunikácie

Ďalšou aktivitou, ktorú pre vás plánujeme, je vytvoriť možnosť vzájomného obohacovania sa a výmeny informácií, alebo jednoducho strávenie príjemného večera s ľuďmi, ktorých spája rovnaká vášeň. Aby nevnikala interakcia len na základe obchodného vzťahu, ale aj hlbšie väzby, ktoré môžu vyústiť do nových priateľstiev, nových pohľadov na tú istú tematiku a vzájomne obohacujúcej komunikácie. Jednoducho, klub tvoria jej členovia a k dobrej spoločnosti patrí, aby sa jej členovia vzájomne poznali. Do tej miery, aká im vyhovuje. My vám vytvoríme, možnosť, ale jej naplnenie bude závisieť od vášho záujmu a skutočnej aktivity.

Čo je dobré vedieť

Registrácia

Klubová činnosť funguje v našej sieti už od roku 2001. Nový systém má migrovanú databázu aktuálnych členov a noví členovia budu pribúdať s novými možnosťami. Registrácia sa uskutočňuje hlavne v kamenných predajniach, pretože osobný kontakt je pre nás veľmi dôležitý. Je na vašom zvážení, ktoré registračné údaje nám poskytnete. Ak vám chceme ponúknuť čo najviac výhod, potrebujeme mať s vami funkčný komunikačný kanál v podobe e-mailu, poštovej adresy a telefónneho čísla. Každý z nich je určený na komunikáciu špecifickej povahy, často nie sú zameniteľné. Štandardné európske nariadenia o ochrane osobných údajov sú pre nás nielen povinnosťou, ale aj prirodzenosťou.

Členské klasické a darčekové

Doterajším aktívnym členom klubu ostáva členstvo nepozmenené.
V súčasnosti je možné stať sa členom klubu:

 • 1. Prvým nákupom v sume od 499 eur. Zľava na každý ďalší nákup: minimálne 5%.
 • 2. Odoberaním občasníka (newsletter) e-mailom bez akejkoľvek zľavy na nákup.
 • Trvanie, úprava

  Už v rámci registrácie si máte možnosť vybrať, či chcete dostávať aj občasník (newsletter) prostredníctvom e-mailu, využívať iba zľavu, alebo vám môžeme zaslať aj časopis. Ak neskôr zistíte, že si chcete niektorý spôsob pridať alebo odobrať, prípadne si potrebujete svoje členské údaje aktualizovať, môžete to kedykoľvek urobiť. Rovnako svoje členstvo môžete zrušiť kedykoľvek v kamennom obchode alebo na stránke wdl.sk. Nie je podmienkou, aby ste ho ukončili presne na tom istom mieste, kde ste ho začali.

  Ukončenie členstva

  Ukončenie členstva nastáva automaticky v tom prípade, ak uplynú viac ako 3 roky od vašej poslednej klubovej aktivity. Jej súčasťou nie je iba nákup, ale aj účasť na akcii, komentár na webovej stránke, či akákoľvek ďalšia aktívna odozva.

  Pozrite si naše promo video

  Povedali známe osobnosti

  Stiahnite si našu aplikáciu!

  Aplikácia WDL klubu je Vaša nová klubová karta. Môžete si kontrolovať svoje konto, kontaktovať sa s s personálom našich predajní a časom aj omnoho viac.

  Prihlásenie

  Na prihlásenie môžete použiť meno a heslo, ktoré ste mali v starom WOW klube, prípadne nový kód, ktorý ste dostali emailom.

  Detaily nákupov

  Dátum Skl. číslo Model Cena ks Typ Info